Co Czeka Rolników w 2023 Roku?

zmiany dla rolników w 2023 roku

Rok 2023 może przynieść rolnikom wiele zaskoczeń, ze względu na wojnę w Ukrainie, która nie pozostaje bez wpływu na globalne rynki. Jednocześnie z początkiem 2023 roku w życie weszły przepisy dotyczące m.in. zmian w dopłatach do dobrostanu dla bydła. Co czeka rolników w 2023r.? Oto najważniejsze informacje na ten temat!

Podniesienie Podatku Rolnego

Posiadacze gruntów, w 2023r. muszą być gotowi na podniesienie podatku rolnego. Jest to związane ze wzrostem średniej ceny skupu żyta. Rady gminy mogą obniżyć stawki, ale wówczas będą musiały się liczyć z uszczupleniem swojego budżetu.

Koniec Zerowego VAT-u

Wraz z rozpoczęciem się roku 2023, rolnicy muszą uwzględnić w swoim budżecie koniec zerowego VAT-u na środki ochrony roślin, paliwo oraz nawozy. Nie zmienił się natomiast podatek od żywności. Wprowadzone zmiany rząd tłumaczy naciskami ze strony Komisji Europejskiej.

Zmiany w Prawie Dotyczącym Wycinek Przeprowadzanych na Prywatnej Działce

Nowy rok przyniósł również zmiany dotyczące wycinki drzew. Pozytywną zmianą z całą pewnością jest możliwość zgłoszenia drzewa do wycinki za pomocą Internetu. Istnieje również szansa na to, że średnica pni drzew, które można ścinać bez konieczności zgłaszania, będzie większa niż dotychczas.

Dopłaty do Dobrostanu

Możliwość skorzystania z dopłaty na wypas, wybieg albo utrzymywanie zwierząt na ściółce będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, w której rolnicy zwiększą powierzchnię, w której będą przebywać zwierzęta o 20 lub 50%.

Konieczność zwiększenia przestrzeni może być problemem, choć warto podkreślić, że rozbudowa budynków inwentarskich może zostać dofinansowana w ramach „Inwestycji w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność.” Maksymalna kwota dotacji wynosi 300 tysięcy złotych. Należy zaznaczyć, że działania związane ze wspomnianą dotacją, prawdopodobnie nie wejdą w życie w 2023 roku, co oznacza, że rolnicy wypasający zwierzęta inne niż krowy mleczne, mogą nie móc skorzystać z opłat do dobrostanu.

Jeśli zaś chodzi o krowy mleczne, to z płatności za wypas może skorzystać każdy rolnik, który zobowiąże się do zapewnienia swoim zwierzętom co najmniej 120 dni wypasu bez uwięzi, przez przynajmniej 6 godzin dziennie (owe 120 dni dotyczy sezonu wegetacyjnego).

Zmiany dla Młodych Rolników i w Płatności Dodatkowej

Płatność dodatkowa ma obowiązywać na pierwsze 30ha. Warto podkreślić, że będzie ona przysługiwała wyłącznie tym gospodarstwom, których powierzchnia nie przekracza 50ha. Płatność w nowej WPR będzie wynosić 44 euro/ha, czyli będzie o cztery euro wyższa, niż pierwotnie zakładano.

Młodzi rolnicy będą mogli liczyć na płatność uzupełniającą, która wyniesie 60 euro/ha. Płatność ta będzie się należeć wszystkim posiadaczom gruntów objętych podstawowym wsparciem i będzie wypłacana maksymalnie przez pięć lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatność uzupełniająca dla młodych rolników dotyczy maksymalnie 50ha.

Rośliny, do Których Przysługuje Uzupełniająca Płatność Podstawowa

Wspomniana płatność uzupełniająca będzie przysługiwać m.in. następującym roślinom uprawianym w plonie głównym:

  • Zbożom.
  • Roślinom oleistym, takim jak soja, słonecznik, rzepik, rzepa.
  • Roślinom wysokobiałkowym, takim jak groch siewny, łubin słodki, bób.
  • Roślinom strączkowym, takim jak ciecierzyca, soczewica, wyka siewna.
  • Roślinom strączkowym pastewnym.

Warto dodać, że płatność uzupełniająca będzie przysługiwać również gruntom ornych, na których nie jest prowadzona uprawa. Aby jednak uzyskać taką płatność, konieczne jest, aby na takich gruntach:

  • Uprawa nie była prowadzona maksymalnie przez rok.
  • Rolnik dokonał zasiewu, celem poprawy żyzności gleby, poprzez zastosowanie zielonego nawozu (świeżej masy roślinnej).
  • Roślinność została wprowadzona do gleby w skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego – musi się to stać do 31.08 roku, w którym rolnik złożył wniosek o przyznanie wspomnianej wyżej płatności.

Co się Zmieni w Ekoschematach?

Nowa WPR nie uwzględnia obowiązującej do tej pory płatności za zazielenienie (w 2022 była to dopłata na poziomie ok 327zł/ha). Płatności te w pewien sposób zostaną zastąpione przez ekoschematy. W tym miejscu warto podkreślić, że ekoschematy są całkowicie opcjonalne – jednocześnie jednak należy pamiętać, żeby aby otrzymać dopłaty na wyższym poziomie, rolnicy będą musieli się wywiązać ze zrealizowania ich.

Ze 1050zł/ha na 838zł/ha została zmniejszona stawka za użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt. Zwiększono również dopuszczalną obsadę DJP/ha TIZ o 0,5 DJP. Aby otrzymać tę płatność, należy utrzymać obsadę trawożerców na poziomie mieszczącym się w przedziale 0,3-2 DJP/ha TUZ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © MAXBmw.pl - Blog, Portal Ciekawych Rzeczy.