Czy w Innych Krajach Jest 500 Plus

Wprowadzone w 2016 roku świadczenie miało na celu poprawienie wskaźnika dzietności w Polsce. Jednak, oprócz korzyści z programu, istnieją problemy, z którymi borykają się rodzice dzieci. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są zasady otrzymywania świadczenia 500 plus dla rodzin, gdzie jedna osoba pracuje za granicą lub cała rodzina mieszka poza granicami Polski, czytaj dalej.

500 plus za granicą

500 Plus a Praca za Granicą

Jeśli mąż pracuje za granicą, a żona z dziećmi przebywa w Polsce, to czy przysługuje im świadczenie 500 plus?

Według Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, art. 8 ust. 4, pracujący za granicą rodzic musi dostarczyć zaświadczenie o niepobieraniu świadczeń na dzieci w kraju, w którym pracuje. W takim przypadku właściwy urząd wojewódzki występuje do instytucji zagranicznej o informacje dotyczące aktywności zawodowej rodziców.

Po otrzymaniu informacji podejmowana jest decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu świadczenia. Warto zauważyć, że beneficjent nie ma możliwości wyboru kraju, z którego chce otrzymać świadczenie, ponieważ decyduje o tym supremacja prawa europejskiego, zgodnie z którym preferencje mają świadczenia przyznawane ze względu na tytuł zatrudnienia lub pracę na własny rachunek. W związku z tym decyzja o przyznaniu 500 plus zależy od indywidualnej sytuacji i spełnienia wymogów ustawowych.

Czy polska rodzina z dziećmi, która mieszka za granicą, ma prawo do otrzymania świadczenia 500 plus?

W celu uzyskania świadczenia 500 plus w formularzu należy podać faktyczne miejsce zamieszkania, które nie musi być tożsame z miejscem zameldowania. W przypadku, gdy rodzina opuściła granice Polski i przebywa tam na stałe, powinna wpisać to miejsce w formularzu. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa w lipcu 2019 roku wyjaśniła wątpliwości dotyczące możliwości otrzymania świadczenia w przypadku, gdy faktyczne miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ważne jest, aby podczas wypełniania formularza na świadczenie 500 plus podać prawdziwe dane, ponieważ w przypadku podania fałszywych informacji wypłacone świadczenia mogą zostać uznane za nielegalnie pobrane. W takiej sytuacji ich zwrot podlega procedurom egzekucyjnym w administracji. Niewątpliwie takim przypadkiem jest brak wskazania miejsca zamieszkania poza granicami Polski.

Programy Rodzinne w Innych Krajach

Czy w innych krajach istnieją programy rodzinne, które przypominają polskie 500 plus i zapewniają rodzinom z dziećmi dodatkowe wsparcie finansowe?

Wiele krajów europejskich ma programy świadczeń wychowawczych podobne do polskiego 500 plus. W Austrii, na przykład, kwota świadczenia (Kinderbetreuungsgeld) wzrasta wraz z wiekiem dziecka. Podstawowa kwota wynosi 114 euro i przysługuje na pierwsze dziecko do ukończenia trzeciego roku życia, a między 3. a 10. rokiem życia kwota wynosi 121,90 euro. Dla dzieci między 10. a 19. rokiem życia kwota wynosi 141,50 euro, a dla dzieci kontynuujących naukę (do 26. roku życia) lub poszukujących pracy (do 21. roku życia) po ukończeniu 18. roku życia świadczenie wynosi 165,10 euro.

We Francji, rodzice mają dostęp do pomocy finansowej od państwa, która wynosi 171 euro miesięcznie dla rodzin z maksymalnie dwójką dzieci. W przypadku trójki dzieci kwota wzrasta do 297,72 euro, a w przypadku rodzin z czwórką lub więcej dziećmi wynosi 464,94 euro. Ponadto, po narodzinach dziecka rodzice otrzymują jednorazowe świadczenie w wysokości 855 euro, co jest odpowiednikiem polskiego becikowego, ale bez konieczności spełniania dodatkowych warunków zarobkowych.

Holenderskie władze również zapewniają wsparcie finansowe dla rodziców mających dzieci. W kraju, gdzie uprawia się tulipany, rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 269,76 euro dla dziecka do 6. roku życia, 327,56 euro między 6. a 12. rokiem życia oraz 385,37 euro między 12. a 18. rokiem życia. Świadczenie to jest wypłacane co kwartał.

Niemcy również mają program wsparcia dla rodzin z dziećmi. Od początku 2023 roku przysługuje im świadczenie (Kindergeld) w wysokości 250 euro na każde dziecko. Ponadto, rodzice mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku związaną z wydatkami na dziecko, która wynosi 6024 euro (po 3012 euro na każdego z rodziców).

Szwecja oferuje zasiłek rodzinny Barnbidrag, który wynosi 1250 koron szwedzkich na dziecko miesięcznie, co stanowi około 111,58 euro. Irlandia i Litwa również mają wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi, odpowiednio 140 euro i 70 euro na dziecko. W Norwegii rodzice również otrzymują pieniądze na utrzymanie dziecka, przy czym kwota wynosi 1687 koron norweskich (około 150 euro) dla dziecka poniżej 6. roku życia i 1054 korony norweskie (około 94 euro) dla dzieci między 6. a 18. rokiem życia.

Gdzie w UE wypłacane są najwyższe świadczenia na dzieci?

W Unii Europejskiej najwyższe świadczenia na dzieci są wypłacane w Szwecji, gdzie funkcjonuje zasiłek rodzinny o wartości 1250 koron szwedzkich miesięcznie na każde dziecko. W Austrii kwota wypłacanego świadczenia rośnie wraz z wiekiem dziecka, a w Polsce jest to 500 złotych miesięcznie na każde dziecko w rodzinie. Wiele innych państw UE również oferuje wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi, z kwotami wahającymi się od około 70 do 400 euro miesięcznie na dziecko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © MAXBmw.pl - Blog, Portal Ciekawych Rzeczy.