Opłacalność Sprzedaży Sprzętu RTV-AGD, Jaka Jest Marża

Dlaczego to wszystko jest takie drogie? Czy to nie mogłoby być tańsze? Wielu klientów sklepów między innymi ze sprzętami RTV lub AGD zadaje sobie to pytanie. Skąd się biorą ceny w sklepach? Ile na tym zarabia sklep, a ile inne instytucje prywatne oraz państwowe w wyniku odprowadzanych składek i podatków. Odpowiedź znajdziecie Państwo poniżej.

Cena Produktu na Półce – Jakie Czynniki Mają na Nią Wpływ?

Kupując jakikolwiek produkt z zakresu oferty dotyczącej RTV, bądź AGD i otrzymując na zawartą transakcję paragon lub fakturę mamy pewność, że miejsce w którym sprzęt został nabyty jest prowadzone legalnie, a więc jest tu prowadzona stosownie w tym celu założona działalność gospodarcza. To ważne, bowiem od każdego zakupu produkty, firma musi odprowadzić wymagane poprzez zapisy prawne podatki. Paragon lub faktura jest poza tym dowodem, że należność za zakupiony sprzęt została uregulowana, bądź będzie uregulowana w terminie uzgodnionym między stronami na linii kupujący – sprzedający.

Ceną, która jest obowiązującą wartością pieniężną za towar dla kupującego jest określana mianem ceny brutto. Jednocześnie warto zaznaczyć, że cena na półce jest wiążąca dla każdej ze stron, a to oznacza, iż sprzedawca nie ma prawa zażądać kwoty wyższej niż przedstawiona jest w ofercie. Zdarzają się bowiem sytuacje, że za na przykład telewizor, który według ceny widniejące na półce, klient zobowiązany zapłacić jest 1000 zł, a przy kasie dowiaduje się, że kwota należności za sprzęt wynosi 1300 zł. Jeżeli kupujący jest tego świadomy i zna obowiązujące przepisy prawne, może domagać się sprzedaży mu tego właśnie telewizora za 1000 zł, a więc kwotę, którą oferuje sprzedawca na półce, czy w gazetce sklepowej, gdyż to ta cena zgodna jest z dostępną bieżącą ofertą sklepu. Wspomniana wyżej cena brutto to ostateczna i całkowita kwota, jaką zobowiązany jest zapłacić za określony towar jego nabywca. Sprzedawca ma zatem obowiązek przygotowania ofert z ceną ostateczną za dany produkt.

Na cenę brutto w sklepie składają się dwa następujące czynniki:

  • cena netto produktu,
  • podatek VAT.

Ceną końcową każdego produktu jest więc tutaj cena netto produktu pomnożona przez określony procent podatku VAT. Cena musi być w każdym przypadku zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Prawo dopuszcza dwie drogi obliczenia produktu VAT w przypadku oferowania kilku, bądź wielu towarów jednocześnie. Sprzedawca może obliczyć podatek VAT od całkowitej sumy sprzedaży, bądź od pojedynczej sztuki, następnie zsumowanej kwoty ze wszystkich towarów danej oferty.

Czym Jest Kwota Netto i Marża?

Mianem kwoty netto określa się czystą wartość danego produktu oferowanego w sklepie. Jest to koszt produktu, lecz bez doliczonego do niego podatku VAT. Nie jest to jednak wartość, którą sklep zarobi na sprzedaży swoich sprzętów klientowi. Należy od tego odjąć różnego rodzaju kwoty, które sklep musi zapłacić za chociażby dostarczenie produktu na półkę. Należą do nich między innymi takie czynniki jak zakup towaru od jego producenta, transport i szereg innych poniesionych z tego tytułu kosztów.

Towar przybyły do sklepu ma nakładaną na produkt marżę. Marża jest to narzut na cenę określonego towaru, którą sklep oczekuje faktycznie zarobić dla siebie ,,na czysto”. Oznacza to więc kwotę, która po odprowadzeniu wszelkich kosztów i podatków zostaje u sprzedawcy, stanowi jego czysty zysk ze sprzedaży sprzętu.

Jaką Marżę Nakładają Sklepy ze Sprzętem RTV i AGD?

Marża, jaką nakładają na swoje produkty sklepy zajmujące się sprzedażą produktów z kategorii RTV i AGD różnią się w zależności od oferowanego produktu. Im większe sprzęty, tym tak naprawdę marża nakładana na produkt jest niższa. W dobie konkurencji ceny oferowanych lodówek, telewizorów, czy telefonów muszą być jak najniższe. Dlatego też wspomniana marża jest niewielka, aby towar się był konkurencyjny na rynku i przyciągał uwagę klienta oferowaną kwotą, za którą nabywca może ją nabyć.

Elektromarkety największe zyski notują natomiast na sprzedaży sprzętu dodatkowego. Tu mogą sobie pozwolić na duży narzut cenowy przede wszystkim ze względu na niższy koszt dostawy określonych produktów, ale też dlatego, że gdy już przyciągną klienta do siebie w celu zakupu produktu ,,głównego’, a więc powiedzmy telewizora, to urządzeń dodatkowych do niego nie będzie raczej w innym miejscu, ale weźmie w zestawie (być może po rabacie) w tym samym sklepie, u tego samego sprzedawcy.

Na Czym Jeszcze Zarabiają Sklepy RTV i AGD?

Duże dochody sklepy oferujące produkty RTV i AGD notują na sprzedaży ubezpieczeń i serwisów oraz usług dodatkowych do sprzedawanych sprzętów. Przedłużona gwarancja to zapewnienie bezpieczeństwa klienta na jego nowo nabyty sprzęt przez dłuższy okres czasu, a dla sklepu stanowi to czysty zysk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © MAXBmw.pl - Blog, Portal Ciekawych Rzeczy.